საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

კანონმდებლობა

ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესი

კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებისა და განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის შესახებ

"კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლზე სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

კონკურენციის საქმეების განხილვისას პროცედურული სამართლიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომერციის შესახებ

საერთო სასამართლოების განმარტებები სააგენტოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებებზე

შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრის სახელმძღვანელო მითითებები