საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
,,თბილისის თამბაქოს” საქმე
2023-09-19

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სს ,,თბილისის თამბაქოს“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა შეწყვიტა, რომელიც ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების სფეროში მოქმედი კომპანიების მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების შესაძლო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. კერძოდ, მომჩივანმა 2023 წლის 16 სექტემბერს სააგენტოსთვის წარმოდგენილი წერილობითი განცხადების საფუძველზე უარი განაცხადა საჩივარზე. აღნიშნულ განცხადებაში მითითებულია, რომ საქმის მოკვლევის დაწყებიდან დღემდე, მომჩივანის დაკვირვებით ბაზარზე ყალიბდება მოცემულობა, რომელიც იძლევა ჯანსაღი კონკურენციის შესაძლებლობას, რაც სააგენტოს მიერ მოკვლევის დაწყების შედეგს წარმოადგენს. 

დოკუმენტის ნახვა
„ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ და შპს „მედკაპიტალის“ საქმე
2023-09-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების სექტორში დაგეგმილ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხება - შპს „ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ მიერ შპს „მედკაპიტალში“ შპს „პსპ ფარმას“ 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტოს მიერ მიღებული და დამუშავებული მასალის მიხედვით დადგინდა, რომ აღნიშნული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
,,MGL GEORGIA“-ს საქმე
2023-08-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს ,,MGL GEORGIA“-ს საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა - შპს ,,ჯნს ჯორჯიას“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის და 113 მუხლის შესაძლო დარღვევის ფაქტს. მოკვლევის ფარგლებში მიღებული და დამუშავებული ინფორმაციის შესაბამისად, მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის მხრიდან კანონდარღვევის ფაქტი არ დადასტურდა.  

დოკუმენტის ნახვა
„დიპლომატ ჯორჯიას“ და „კანტის“ საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სწრაფი მოხმარების პროდუქტების (“FMCG”) სექტორში „დიპლომატ ჯორჯიასა“ და  “კანტის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ მიერ შპს „კანტის“ 75%-იანი წილის შეძენას. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა საკვები და სასმელი პროდუქტების იმპორტისა და საბითუმო ვაჭრობის, ასევე, სადისტრიბუციო მომსახურების ბაზარზე. სააგენტომ დაადგინა, რომ განხორციელებული კონცენტრაცია, კონკურენციის კანონმდებლობის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„თეთრი კვადრატი ისანში“ და „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, დეველოპერულ ბაზარზე, „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის და „თეთრი კვადრატი ისანში“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „თეთრი კვადრატი ისანის“ მიერ შპს „ანაგისგან“ შპს „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტომ შეაფასა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარი.  აღნიშნული ბაზრის მოცულობამ, 2022 წელს,   8 084 435 501 ლარი შეადგინა, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი(HHI) 61.41-ია, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად HHI 64,14-ია, ხოლო ინდექსის ცვლილება ΔHHI მიხედვით 2,73. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად, შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის ინდექსის არსებითად არ იცვლება და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
ნავთობკომპანიების საქმე III
2023-08-17

2023 წლის 17 აგვისტოს, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, საავტომობილო საწვავის ბაზარზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა - 2022 წლის მარტი-აგვისტოს პერიოდში, საავტომობილო საწვავის საცალო ბაზარზე მაღალი ფასების შენარჩუნებას.  მოკვლევის შედეგად დადასტურდა - შპს „ლუკოილ-ჯორჯიას“, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“, შპს ,,სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის“ და შპს ,,რომპეტროლ საქართველოს“ მიერ  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ხუთ ეკონომიკურ აგენტს შესაბამისი ფინანსური სანქცია - ჯამში, 4 მილიონ ლარამდე დაეკისრა. ასევე, ბაზარზე კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოს მიერ გაიცა შესასრულებლად აუცილებელი რეკომენდაცია.

დოკუმენტის ნახვა
,,დელტა დეველოპმენტ გრუპი“-ს საქმე (III)
2023-08-09

2022 წლის 5 დეკემბერს, სააგენტომ  შპს ,,დელტა დეველოპმენტ გრუპი“-ს საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების სავარაუდო დარღვევის ფარგლებში დაასრულა, რომლის შედეგადაც დადასტურდა ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის „თბილისის ბიზნეს სახლისა“, შპს „თბილისის ბიზნეს სახლი“ და ბანგლადეშის მოქალაქე, ინდივიდუალური მეწარმე სუმა მიას მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა. მოპასუხე ეკონომიკურ აგენტებს დაეკისრათ შესაბამისი ფინანსური სანქცია და კანონდარღვევის აღმოფხვრა დაევალათ. სააგენტოს მიერ დადგენილი ვალდებულება კანონდარღვევის აღმოფხვრის შესახებ არ შესრულდა. შესაბამისად, სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება  - ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის „თბილისის ბიზნეს სახლისა“ და ი/მ სუმა მიასთვის ჯარიმის დაკისრების თაობაზე.

დოკუმენტის ნახვა
„რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ საქმე II
2023-07-12

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ინდ. მეწარმე იური კოლპაკის საჩივარი - შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და 11³ მუხლის შესაძლო დარღვევის თაობაზე დაუშვებლად ცნო. თემა ეხებოდა  - დუშეთის რაიონის სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლას“ მიმდებარედ მრავალფუნქციურ კომპლექსში მდებარე აპარტამენტებში გარკვეული კომუნალური სერვისების მიწოდების შეწყვეტის საკითხს. საჩივარში დასახელებული პრეტენზიები გამომდინარეობდა სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან, რისი განხილვაც და შეფასებაც სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს სცილდება. შესაბამისად, დასაშვებობის ეტაპზე სააგენტომ დადგინდა, რომ საჩივარი ვერ აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ მატერიალური დასაშვებობის სტანდარტებს.


 
დოკუმენტის ნახვა
„რეტკოს“ საქმე
2023-07-05

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „რეტკოს“ საჩივარი სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის, ხოლო შპს „ქსელმშენის“, შპს „ჯორჯიან ინჟინერინგ კომპანისა“  და შპს „ხადას“ მიერ კანონის მე-7 მუხლის სავარაუდო დარღვევის შესახებ დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მიწოდების 30 დღიანი ვადის დაწესებას. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ბაზრის კვლევა განახორციელა ორჯერ, რომლის ფარგლებშიც სადავო სატენდერო პირობას აკმაყოფილებდა სულ მცირე 6 ეკონომიკური აგენტი. შესაბამისად, დასაშვებობის შემოწმების ეტაპზე, სააგენტომ მიიჩნია, რომ საჩივარი ვერ აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ მატერიალური დასაშვებობის სტანდარტს.

დოკუმენტის ნახვა
„რეტკოს“ საქმე
2023-07-05

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „რეტკოს“ საჩივარი სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის, ხოლო შპს „ქსელმშენის“, შპს „ჯორჯიან ინჟინერინგ კომპანისა“  და შპს „ხადას“ მიერ კანონის მე-7 მუხლის სავარაუდო დარღვევის შესახებ დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა - სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მიწოდების 30 დღიანი ვადის დაწესებას. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ბაზრის კვლევა განახორციელა ორჯერ, რომლის ფარგლებშიც სადავო სატენდერო პირობას აკმაყოფილებდა სულ მცირე 6 ეკონომიკური აგენტი. შესაბამისად, დასაშვებობის შემოწმების ეტაპზე, სააგენტომ მიიჩნია, რომ საჩივარი ვერ აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ მატერიალური დასაშვებობის სტანდარტებს.

დოკუმენტის ნახვა
„ეს. ი. ეი-ს“ საქმე 2
2023-06-21

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, 2022 წლის 20 სექტემბერს,  შპს ,,ეს.ი.ეი-ს“ 2022 წლის 10 მარტის საჩივრის საფუძველზე განხორციელებული საქმის მოკვლევა დაასრულა, რომლის შედეგადაც  დადასტურდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 113 მუხლის დარღვევა შპს ,,ბი ეს თის“ მხრიდან.  ხსენებულ კომპანიას დაეკისრა შესაბამისი ფინანსური სანქცია და კანონდარღვევის აღმოფხვრა დაევალა. სააგენტოს მიერ დადგენილი ვალდებულება შპს ,,ბი ეს თის“ მიერ შესრულდა ნაწილობრივ. შესაბამისად, დადგენილი დარღვევის ნაწილობრივ აღმოუფხვრელობის გამო შპს ,,ბი ეს თის “ დაეკისრა ჯარიმა.

დოკუმენტის ნახვა
„მედ ფარმასი გრუპის“ საქმე
2023-06-16

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „მედ ფარმასი გრუპის“ საჩივარი შპს „დოქტორ გუდსის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11³ მუხლის შესაძლო დარღვევის თაობაზე დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა შპს „დოქტორ გუდსის“ დირექტორის მხრიდან მომჩივანი კომპანიის რეპუტაციის შელახვას, უსაფუძვლო კრიტიკას და დისკრედიტაციას. სააგენტომ დასაშვებობის ეტაპზე დაადგინა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობდა და მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
„ყაზბეგი 1881”-ის საქმე
2023-06-02

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ყაზბეგი 1881”-ის საჩივარი შპს “საქართველოს დისტრიბუცია და ლოგისტიკას“ და შპს “გლობალ ბიერ ჯორჯიას” მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 113 მუხლის შესაძლო დარღვევის თაობაზე დაუშვებლად ცნო. საჩივარი შეეხებოდა მომჩივანის ობიექტის წინ საინფორმაციო ბანერის გაკვრას. საჩივრის დასაშვებობის ეტაპზე სააგენტომ დაადგინა, რომ  მომჩივანი და მოპასუხე არ წარმოადგენენ ერთმანეთის კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტებს. შესაბამისად, სააგენტომ მიიჩნია, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მოკვლევის დაწყების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა.

დოკუმენტის ნახვა
„რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ საქმე
2023-06-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ინდ. მეწარმე ვიქტორ სუროგინის საჩივარი შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და 11³ მუხლების შესაძლო დარღვევის თაობაზე დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა - დუშეთის რაიონის სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლას“ მიმდებარედ მრავალფუნქციურ კომპლექსში მდებარე აპარტამენტებში კონკრეტული კომუნალური სერვისების მიწოდების საკითხს. სააგენტომ დასაშვებობის ეტაპზე დაადგინა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობდა, რადგან მომჩივანი და მოპასუხე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში იმყოფიებიან, რისი განხილვაც და შეფასებაც სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს სცილდება. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
„რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ საქმე
2023-06-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ინდ. მეწარმე ვიქტორ სუროგინის საჩივარი -  შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და 11³ მუხლების შესაძლო დარღვევის თაობაზე დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა - დუშეთის რაიონის სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლას“ მიმდებარედ მრავალფუნქციურ კომპლექსში მდებარე აპარტამენტებში კონკრეტული კომუნალური სერვისების მიწოდების საკითხს. სააგენტომ დასაშვებობის ეტაპზე დაადგინა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობდა, რადგან მომჩივანი და მოპასუხე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში იმყოფებიან, რაც სცილდება სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს. შესაბამისად, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი საფუძველის არარსებობის გამო, სააგენტომ საქმის მოკვლევაზე განაცხადა უარი.

დოკუმენტის ნახვა
ფიზიკურ პირ თემურ ბოლქვაძის და „ლეგომეტალის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ თემურ ბოლქვაძეს მიერ შპს „ლეგომეტალის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის ბაზარზე, რომლის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 271,7 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 46, ბაზრის ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1 474,77, რაც საშუალოდ კონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.   სააგენტოს პოზიციით, განხორციელებული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„რონიკოს“ და „ართთაიმის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „რონიკოს“ მიერ  შპს „ართთაიმის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს პოზიციით,  შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არ ცვლის შესაბამისი ბაზრის სასაქონლო სტრუქტურას, და გამომდინარე აქედან, კონცენტრაცია  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ და „ფარმარეას“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ მიერ  შპს „ფარმარეას“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ შეაფასა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და მარაგ-ნაწილების პროდუქციული ბაზარი. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით საბითუმო ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 169.3 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 134, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით იმპორტის  მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 186,4 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 1175, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც ასევე დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.

დოკუმენტის ნახვა
ი/მ ნუნუ კინწურაშვილის საქმე
2023-05-10

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ი/მ ნუნუ კინწურაშვილის საჩივარი დაუშვებლად ცნო. საკითხი ეხებოდა -  ი/მ მაია ცაგარეიშვილის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11(3) მუხლის შესაძლო დარღვევის ფაქტს. კერძოდ, საჩივარში დასმული საკითხების უმრავლესობა სცილდება კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციას. ასევე, მომჩივანის მხრიდან, სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში, არ იქნა წარმოდგენილი  დამატებით მოთხოვნილი ინფორმაცია. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.


 
დოკუმენტის ნახვა
"საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის" საქმე
2023-04-11

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ  - მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ორგანოსა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის სავარაუდო დარღვევის ფაქტი დაადგინა. ასევე, მოკვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა დამატებით ექვსი მუნიციპალიტეტის (ხაშურის, ქარელის, კასპის, დმანისის, გარდაბნის და წალკის) მიერ სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში სადავო პირობის გამოყენების ფაქტი. სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოპასუხე ადმინისტრაციულ ორგანოებს და სახელმწიფო შემსყიდველ სხვა ორგანიზაციებს დაევალათ, სატენდერო პირობების ფორმირების პროცესში უზრუნველყონ კონკურენციის პრინციპების დაცვა,

დოკუმენტის ნახვა
ტექნიკური ინსპექტირების საქმე II
2023-03-22

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ი/მ შოთა ლომინაშვილის საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა და დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. საკითხი ეხებოდა  სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის სავარაუდო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. კერძოდ, დარღვევა შეეხებოდა აკრედიტაციისთვის საჭირო სამართლებრივი პროცედურების დაწყებასა და განხორციელებაზე აკრედიტაციის ცენტრის წერილობით უარს, რომელიც არ ეფუძნებოდა მოქმედ კანონმდებლობას და იწვევდა მომჩივანის ეკონომიკური საქმიანობის შეფერხებას.

დოკუმენტის ნახვა
შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი
2022-12-28

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, საქართველოს პარლამენტის წევრის მომართვის საფუძველზე, შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი განახორციელა. მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ ბაზრის წლიური მოცულობა მცირეა და 2 მილიონ ლარს არ აღემატება. შუშის ნარჩენების შეგროვების ბაზარზე, ბოლო პერიოდში, ახალი კომპანიის შესვლა ფიქსირდება, რის შედეგადაც გაიზარდა შეგროვებული ნარჩენის რაოდენობა, სარეალიზაციო ფასი და ასევე იმ ფიზიკური/იურიდიული პირების რაოდენობაც, რომელთაგანაც ხორციელდება შუშის ნარჩენების შეგროვება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზარზე კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის რისკები არ გამოიკვეთა. 

დოკუმენტის ნახვა
"დელტა დეველოპმენტ გრუპი"ს საქმე
2022-12-08

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „დელტა დეველოპმენტ გრუპის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა, რომელიც სათარჯიმნო-მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროში მოქმედი კომპანიების მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების შესაძლო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. მოკვლევის შედეგად დადასტურდა ორი მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის და ერთ-ერთი მთარგმნელ-თარჯიმნის მიერ მე-7 მუხლის დარღვევის ფაქტი. ეკონომიკურ აგენტებს დაეკისრათ შესაბამისი ფინანსური სანქცია და  კანონდარღვევის აღმოფხვრა დაევალათ. ასევე,  ეკონომიკურ აგენტებს წარედგინათ განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაცია.

დოკუმენტის ნახვა