საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

1.1

1 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5

განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში
1.6

განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში

2.1

2 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.5

ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.6

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
2023 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2023-10-13 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2023-07-28 2022 წლის მე-4 კვარტალი 2023-01-02 2022 წლის მე-3 კვარტალი 2022-10-07 2022 წლის მე-2 კვარტალი 2022-08-02 2022 წლის პირველი კვარტალი 2022-05-02 2020 წლის საჯარო - 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2021-04-06 საჯარო ინფორმაციის 3 თვიანი სტატისტიკა (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 საჯარო ინფორმაციის 6 თვიანი სტატისტიკა 2020-07-31 სრული 2019 წლის ინფორმაცი - 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2019 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2019-04-30 ზოგადი სტატისტიკა 2018 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2019-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2018 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2018-10-31 ზოგადი სტატისტიკა 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2018-07-27 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2018 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2018-04-30 ზოგადი სტატისტიკა 2017 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით 2018-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2017 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2017-10-31 ზოგადი სტატისტიკა 2017 წლის 1 აპრილიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2017-07-31 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2017 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2017-04-28 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2017-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2016 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2016-10-27 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2016-07-29 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი 6 თვე 2016-07-29 ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2016-01-29 ზოგადი სტატისტიკა (2015 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2015-10-23 ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის 1 აპრილიდან 2015 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2015-07-31

3.1

3 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2023 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსები 2023-10-13 2023 წლის მაისში გამოცხადებული კონკურსი 2023-07-18 2023 წლის 31 იანვარს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2023-04-28 2022 წლის 27 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსი 2023-01-31 2022 წლის 20 ივნისს გამოცხადებული კონკურსი 2022-08-02 2022 წლის 15 თებერვალს გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2022-05-02 2021 წლის ივლისში გამოცხადებული კონკურისის შედეგები 2021-10-29 კონკურსები 2021 წელი 2021-05-19 2020 წლის 17 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2020-10-30 2020 წლის აპრილში გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2020-06-18 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2020-01-10 2019 წლის აპრილსა და ივლისში გამოცხებული კონკურსების შედეგები 2019-07-31 2018 წელს სააგენტოში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (მარტი-ივლისი) 2018-10-31 2018 წელს სააგენტოში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2018-04-30 კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული კონკურსები 2018-01-31 2017 წლის 4 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-10-31 2017 წლის 14 ივნისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-07-31 2017 წლის 13 თებერვალს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-04-28 2016 წლის 15 სექტემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-10-18 2016 წლის 15 ივნისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-07-28 2015 წლის 29 დეკემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-01-29 2015 წლის 19 ნოემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-12-09 2015 წლის 19 და 27 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსები 2015-11-18 2015 წლის 3 ივლისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-08-06 2015 წლის 20 მაისს გამოცხადებული კონკურსი 2015-07-02 სსიპ კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2015 წლის 11 მარტს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-04-01 სსიპ კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული კონკურსები 2015-02-23
3.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3

ქვეყნდება კვარტალურად
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2023 წლის პირველი კვარტალი) 2023-04-28 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2023 წლის პირველი კვარტალი) 2023-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2022-10-06 დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2022-08-02 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2022 წლის პირველი კვარტალი) 2022-05-02 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის პირველი კვარტალი) 2022-05-02 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის მეოთხე კვარტალი) 2022-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის მეოთხე კვარტალი) 2022-01-31 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის მესამე კვარტალი) 2021-10-29 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის მესამე კვარტალი)) 2021-10-29 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის პირველი კვარტალი)) 2021-05-19 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის პირველი კვარტალი) 2021-05-19 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2020-07-30 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2020-06-18 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2020-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2019-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2019-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2018-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2018-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2018-07-27 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2018-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2018-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით) 2018-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2017-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2017-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2017-07-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2017-07-31 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2017-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2017-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2017-01-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-10-26 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2016-10-26 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2016-07-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2016-07-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2016-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2016-01-29 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-01-29 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2015-10-23 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2015-10-23 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2015-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2015-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015-02-23 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015-02-23

4.1

4 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
4.2

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მე-3 კვარტალი 2023-10-23 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მე-2 კვარტალი 2023-07-18 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2023-04-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2023-01-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-07 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2022-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-11-10 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის სრულად 2021-04-06 2020 წლის III კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2020-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-09-24 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (IV კვარტალი) 2019-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2018-10-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2018-04-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2017-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2017-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-10-26 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2016-07-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წელი 2016-03-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2016-01-29 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2015-10-23 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2015-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 2015-02-27

5.1

5 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება კვარტალურად
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2023 წლის მეორე კვარტალი 2023-07-18 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2023 წლის პირველი კვარტალი 2023-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-10 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-04 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტალი 2021-04-06 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-22 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-22 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2017-10-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2017-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 2017-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით 2016-07-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2016-03-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2015-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30
5.2

ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ - 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2022-08-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2022-05-04 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2022-03-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ - 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2021-05-19 ინფორმაცია სააგენტოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2021-04-06 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2020-07-30 ინფორმაცია სააგენტოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2020-06-18 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2019-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2019-04-30 ინფორმაცია სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2019-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2019-01-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2018-10-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2018-07-27 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2018-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2017-10-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2017-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2017-04-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (12 თვე) 2017-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2016-10-26 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეორე კვარტალი) 2016-07-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2016-04-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2016-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-11-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-03-24
5.3

ქვეყნდება კვარტალურად
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის მე-3 კვარტალი 2023-10-13 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის მეორე კვარტალი 2023-07-18 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის პირველი კვარტალი 2023-04-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-02 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-04 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 2020 წელი 2021-04-06 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2018-07-27 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6 თვე) 2017-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის პირველი აპრილის მდგომარეობით 2017-04-28 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების, პრემიებისა და დანამატების შესახებ 2017-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით 2016-07-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6 თვე) 2015-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების შესახებ 2015-03-24
5.4

ქვეყნდება კვარტალურად
სამივლინებო ხარჯები - (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სამივლინებო ხარჯები (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2023-01-02 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის პირველი კვარტალი 2022-05-04 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2022-01-31 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის პირველი კვარტალი 2021-05-19 2020 წელი 2021-04-06 2020 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სამივლინებო ხარჯები 2020 წლის პირველი კვარტალი 2020-06-18 სამივლინებო ხარჯები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-30 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 ინფორმაცია 2018 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6თვე) 2018-07-27 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2017-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის პირველი აპრილის მდგომარეობით 2017-04-28 ინფორმაცია 2016 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2016-07-28 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ინფორმაცია 2015 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2015-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ინფორმაცია 2014 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.5

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2022 წელი) 2023-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2021 წელი) 2022-03-31 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2020 წელი) 2021-04-06 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2019 წელი) 2020-02-10 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2018 წელი) 2019-04-04 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2017 წელი) 2018-03-31 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2016 წელი) 2017-03-02 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2015 წელი) 2016-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2014 წელი) 2015-03-24
5.6

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2023-03-28 ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2022-03-31 ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2021-04-06 ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2020-06-18 ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2019-04-04 ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2018-03-31 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2017-03-02 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.7

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2023-03-28 ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2022-03-31 ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2021-04-06 ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2020-06-18 ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019-04-04 ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2018-03-31 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017-03-02 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.8

ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9

ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10

ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11

ქვეყნდება კვარტალურად
5.13

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიად 10 დღეში

6.1

6 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიად 10 დღეში
საჩივრის ფორმა, მისი წარდგენის წესი და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურები და ვადები 2023-08-11 საქმის მოკვლევის წესი და პროცედურა 2023-08-10 დემპინგის შესწავლის პროცედურა 2023-07-18 საქმის შესწავლის წესი 2023-07-18 ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის #529 დადგენილება 2020-11-06 კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის #526 დადგენილება 2020-11-06 ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებები 2020-11-03 თანამშრომლობის პროგრამის პირზე გავრცელებისა და პირის „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევისთვის ჯარიმის დაკისრებისგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლების გამოყენების წესი 2020-11-03 კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესი 2020-11-03 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 2020-10-28
6.2

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიად 10 დღეში

7.1

7 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში