საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

ლევან კალანდაძე

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

0322 440-770 (24-92)

lkalandadze@gnca.gov.ge

განათლება

1991-1995 წლები - თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა საბანკო საქმე

 

სამუშაო გამოცდილება
2020 წლის 3 იანვრიდან - დღემდე - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე;
2018-2019 წლები - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე;
2013-2018 წლები - ააიპ საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა, თავმჯდომარე;
2017-2018 წლები - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი;
2014 -2017 წლები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU), ლექტორი;
2015-2016 წლები - ტელეკომპანია GDS, ეკონომიკური ანალიტიკოსი;
2010-2012 წლები - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია, აღმასრულებელი დირექტორი;
2008-2009 წლები - საერთაშორისო ორგანიზაცია Mercy Corps, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი;
2004-2008 წლები - საკონსულტაციო კომპანია UGBC, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი;
2003-2004 წლები - საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახური, თბილისის ბიუროს უფროსის მოადგილე;
2000-2003 წლები - საქართველოს საგადასახადო დეპარტამენტი, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
1997-2000 წლები - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, უფროსის პირველი მოადგილე;
1996-1997 წლები - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მრჩეველი.

 

კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრენინგები
2019 წელი - სისტემური საინვესტიციო მექანიზმის შესაძლებლობების (SIRM) განვითარება, World Bank, IFC, საქართველო;
2018 წელი - ბიზნეს მედიაცია, IHK, გერმანიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საქართველო;
2009 წელი - კონფლიქტების მართვა, ICCN, საქართველო;
2002 წელი - საგადასახადო სისტემები და მოდელები, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, აშშ;
2000 წელი - ფუნქციონალური მართვა, USAID და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, საქართველო;
2000 წელი - შავი ზღვის რეგიონალური სადაზღვევო ბაზრების განვითარება, TIKA და თურქეთის სადაზღვევო ასოციაცია, თურქეთი;
1999 წელი - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრების სახელმწიფო რეგულირება, AXA Re და საფრანგეთის სადაზღვევო ასოციაცია;
19989 წელი - სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, GDV და გერმანიის სადაზღვევო ასოციაცია, გერმანია;
1999 წელი - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, პოლინეთის დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, პოლონეთი.

 

მონაწილეობა პროექტებში
2011 წელი - პოლიტიკური პარტიების დახმარების პროგრამა (PPA), ეკონომიკური კონსულტანტი, NIMD, ნიდერლანდების მთავრობა.
2010 წელი - საჯარო სოციალური ფინანსები, პროექტის ექსპერტი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი, SIDA და ევრაზიის ფონდი.
2008-2009 წლები - ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროგრამა, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი, Mercy Corps, USAID და EC.

 

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 

 
უკან დაბრუნება