საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

ნიკა სერგია

ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის უფროსი

0322 440-770 (24-71)

nsergia@gnca.gov.ge

განათლება

09/2020-დან დოქტორანტი - ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
09/2018-08/2020 - ეკონომიკის მაგისტრი (მაკროეკონომიკა), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
09/2016-დან დოქტორანტი - კერძო და საერთაშორისო სამართლის სადოქტორო პროგრამა (New Vision University Tbilisi);
10/2014- 09/2016 სამართლის მაგისტრი - New Vision University Tbilisi, შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის ორენოვანი სამაგისტრო პროგრამა (ENG-GEO);
10/2012-03/2013 ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (გერმანია);
04-2013-09/2013 იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (გერმანია);
10/2010 -08/2014 სამართლის ბაკალავრი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი .

 

სამუშაო გამოცდილება

03/2021-დან საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო - ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის უფროსი;
09/2020-დან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი - მოწვეული ლექტორი;
02/2020- 12/2020- საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს თავმჯდომარე (წევრი 09/2019-დან);
08/2019- 02/2021- საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო - ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
10/2018-დან აიპ ,ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი“ - ლექტორი, აკადემიური ასისტენტი კონკურენციის სამართლის მიმართულებით; სალექციო კურსები: ევროპისა და საქართველოს კონკურენციის სამართალი, დავის გადაწყვეტის მექანიზმები ქართულ და ევროპულ სახელმწიფო შესყიდვებში;
11/2018-07/2019 საქართველოს კონკურენციის სააგენტო - ბაზრის მონიტორინგისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
03/2018-09/2018 აიპ ,ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი“ - მოწვეული ლექტორი კონკურენციის სამართალში;
06/2017-10-2018 საქართველოს კონკურენციის სააგენტო - ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის დეპარტამენტის კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების გამოვლენისა და აღკვეთის სამმართველოს უფროსი;
06/2014-05-2017 საქართველოს კონკურენციის სააგენტო - კონკურენციის დეპარტამენტის მრჩეველი;
10/2013 -03-2014 სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - სტაჟიორი კონკურენციის დეპარტამენტში;
01/2013-03/2013 ჰამბურგის (გერმანია) პირველი ინსტანციის სასამართლო (Amtsgericht) - სტაჟიორი;

 

კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები, სემინარები, კონფერენციები

02/2019 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სემინარი „კონკურენციის უახლესი გამოწვევები ფარმაცევტულ ბაზრებზე", პარიზი, საფრანგეთი;
06/2018 ვმო სემინარი ,კონკურენციის პოლიტიკა, ვაჭრობა და განვითარება: ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეკრულებების მიხედვით პრაქტიკული გამოცდილების მიმოხილვა“, ჟენევა, შვეიცარია;
12/2017 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კონკურენციის მე-16 გლობალურ ფორუმი, პარიზი, საფრანგეთი, (მომხსენებელი);
09/2017 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 2-კვირიანი პროგრამა ავსტრიის კონკურენციის ორგანოში, ვენა, ავსტრია;
05/2017 ICN-ის ყოველწლიური კონფერენცია კონკურენციის სამართალში (დელეგატი), პორტო, პორტუგალია;
11/2016 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 3-კვირიანი პროგრამა ჩეხეთის კონკურენციის ორგანოში, ბრნო, ჩეხეთი;
07/2016 თსუ საერთაშორისო კონფერენცია - ,კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსთვის“, ბორჯომი (მომხსენებელი);
12/2014 GIZ-ისა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია ,სამართლიანი კონკურენციის და საიმედო ბიზნესის წარმოების ხელშეწყობა კერძო სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად“ , თბილისი (მომხსენებელი);
11/2014 კვალიფიკაციის ამაღლების ორკვირიანი პროგრამა გერმანიის ფედერალურ კარტელების ოფისში (Bundeskartellamt), გერმანია, ბონი;
09/2014 OECD-სა და უნგრეთის კონკურენციის დაცვის ოფისის მიერ ორგანიზებული სემინარი ,კონკურენციის შეზღუდვა საცალო ვაჭრობის ბაზრებზე“, დელეგატი, უნგრეთი, ბუდაპეშტი;
07/2014-12/2014 პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისის მიერ ჩატარებული ტრეინინგების კურსი კონკურენციის სამართალში.

 

ნაშრომები, სტატიები და პუბლიკაციები

08/2020 კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულების გავლენა ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე (თსუ, სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში დაცული ნაშრომი)
04/2019 საქართველოს კონკურენციის სამართალი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2019, თანაავტორი;
09/2018 ალგორითმული ფასწარმომქმნელების გამოყენებით კონკურენციის შეზღუდვის რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი, კონკურენციის პოლიტიკის მეორე საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გამოცემული პუბლიკაცია, თბილისი, 2018;
11/2017 ურთერთდამოკიდებული პირების ინსტიტუტის ფუნქცია და მიზანშეწონილობა ქართულ კონკურენციის სამართალში, კონკურენციის პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გამოცემული პუბლიკაცია, თბილისი, 2017
09/2016 ვერტიკალური ხელშეკრულებები და მათი ჰორიზონტალური ეფექტი ქართულ და ევროპულ კონკურენციის სამართალში (სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში დაცული ნაშრომი);
11/2013 ანტიმონოპოლიური სამართალი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქრთველოში - სამეცნიერო ჟურნალი ,ახალი ეკონომისტი“ (#3 , 2013).

 

ენები: ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

უკან დაბრუნება