საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

,,რუსთავის ავტობაზრობის“ მხრიდან შესაძლო დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტზე სააგენტომ საქმის მოკვლევა დაიწყო

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ავტოიმპორტიორთა საჩივრის საფუძველზე, მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის - შპს ,,რუსთავის ავტობაზრობის“  მხრიდან შესაძლო დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების მიმართებით საქმის მოკვლევა დაიწყო. 


საკითხი ეხება -  ქ. რუსთავის ავტობაზრობის ტერიტორიაზე ავტოსადგომებით სარგებლობის სანაცვლოდ, მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის მხრიდან არასამართლიანად მაღალი ფასის დადგენას. შესაბამისად, მომჩივანი მხარეები ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში ითხოვენ სააგენტოსგან კანონის მე-6 მუხლის მოთხოვნათა სავარაუდო დარღვევის ფაქტის გამოკვლევას.


სააგენტოს თავმჯდომარის 2023 წლის 14 ნოემბრის ბრძანების საფუძველზე  შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. 


2023 წელს, სააგენტომ დაასრულა 5 მოკვლევა, 2 საქმესთან დაკავშირებით განმეორებით გაიცა საჯარიმო საქნცია და 6 საქმეზე დაუშვებლობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ამ ეტაპზე, სააგენტო 5 საკითხთან მიმართებით მოკვლევის პროცესს აწარმოებს. 

20.11.2023
უკან დაბრუნება