საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

განცხადების ფორმა მომხმარებლის უფლებების დაცვის თაობაზე

You can complete the online application form below if you have a qualified electronic signature.

Alternatively, you can download the designated application form, fill it out in Georgian, and either send it via email with your signature to consumer@gnca.gov.ge or submit it in person at the agency's office.

1. ინფორმაცია განაცხადის შემომტან პირზე

განმცხადებელი

განმცხადებლის წარმომადგენელი

მოვაჭრე

2.საქმის გარემოებების დეტალური აღწერა

დეტალური ინფორმაცია კანონის სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ფაქტების, გარემოებების ან/და მტკიცებულებების მითითებით; ასევე, ინფორმაცია სავარაუდო დარღვევის ჯგუფურ ხასიათზე

3. მტკიცებულებები

1. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )
2. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )
3. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )

4. ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის მოთხოვნა

(გთხოვთ, დაასახელოთ, კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციის ცნობა გსურთ კომერციულ საიდუმლოებად - შესაბამისი მითითებით):

5. განცხადებაზე თანდართული საბუთების ნუსხა

დასახელება:
დასახელება:
დასახელება: