საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
ნავთობკომპანიების საქმე III
2023-08-17

2023 წლის 17 აგვისტოს, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, საავტომობილო საწვავის ბაზარზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა - 2022 წლის მარტი-აგვისტოს პერიოდში, საავტომობილო საწვავის საცალო ბაზარზე მაღალი ფასების შენარჩუნებას.  მოკვლევის შედეგად დადასტურდა - შპს „ლუკოილ-ჯორჯიას“, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“, შპს ,,სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის“ და შპს ,,რომპეტროლ საქართველოს“ მიერ  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ხუთ ეკონომიკურ აგენტს შესაბამისი ფინანსური სანქცია - ჯამში, 4 მილიონ ლარამდე დაეკისრა. ასევე, ბაზარზე კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოს მიერ გაიცა შესასრულებლად აუცილებელი რეკომენდაცია.

დოკუმენტის ნახვა
,,დელტა დეველოპმენტ გრუპი“-ს საქმე (III)
2023-08-09

2022 წლის 5 დეკემბერს, სააგენტომ  შპს ,,დელტა დეველოპმენტ გრუპი“-ს საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების სავარაუდო დარღვევის ფარგლებში დაასრულა, რომლის შედეგადაც დადასტურდა ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის „თბილისის ბიზნეს სახლისა“, შპს „თბილისის ბიზნეს სახლი“ და ბანგლადეშის მოქალაქე, ინდივიდუალური მეწარმე სუმა მიას მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა. მოპასუხე ეკონომიკურ აგენტებს დაეკისრათ შესაბამისი ფინანსური სანქცია და კანონდარღვევის აღმოფხვრა დაევალათ. სააგენტოს მიერ დადგენილი ვალდებულება კანონდარღვევის აღმოფხვრის შესახებ არ შესრულდა. შესაბამისად, სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება  - ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის „თბილისის ბიზნეს სახლისა“ და ი/მ სუმა მიასთვის ჯარიმის დაკისრების თაობაზე.

დოკუმენტის ნახვა
"დელტა დეველოპმენტ გრუპის" საქმე
2022-12-08

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „დელტა დეველოპმენტ გრუპის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა, რომელიც სათარჯიმნო-მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროში მოქმედი კომპანიების მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების შესაძლო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. მოკვლევის შედეგად დადასტურდა ორი მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის და ერთ-ერთი მთარგმნელ-თარჯიმნის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევის ფაქტი. ეკონომიკურ აგენტებს დაეკისრათ შესაბამისი ფინანსური სანქცია და დაევალათ კანონდარღვევის აღმოფხვრა.

დოკუმენტის ნახვა
„ჯ და აუდიტ სერვის ჯგუფის“ საქმე
2021-03-15

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „ჯ და აუდიტ სერვის ჯგუფის“ განცხადების საფუძველზე დაწყებული მოკვლევა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე დაასრულა. მოკვლევის ფარგლებში დადასტურდა  - მოპასუხე ეკონომიკური აგენტების, შპს „Aladashvili&co-ს“, შპს „ნილის“, შპს „თარი 08-ს“ და შპს „ელფის“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა. კერძოდ, სააგენტოს პოზიციით - ადგილი ჰქონდა, უფასო სასადილოებით მომსახურების გაწევის მიზნით გამოცხადებულ კონკრეტულ სახელმწიფო შესყიდვებში ბაზრის გადანაწილებას. ეკონომიკურ აგენტებს დაეკისრათ შესაბამისი ფინანსური სანქცია.

დოკუმენტის ნახვა
„სიტროენ ჯორჯიას“ საქმე
2018-07-06

შპს „სიტროენ ჯორჯიამ“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა საჩივარი - შპს „სტრადა მოტორსის“, შპს „იბერია ავტოს“, სს „ჰიუნდაი ავტო საქართველოს“, შპს „კია მოტორს ჯორჯიას“, შპს „ჯი-თი მოტოსის“ და სს „ფრანს ავტოს“ შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების არსებობის თაობაზე. მომჩივანის პოზიციით, დარღვევა გამოიხატებოდა კომპანიების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებში ურთიერთშეთანხმებული პირობებით მონაწილეობაში. მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა დასახელებულ კომპანიებს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების არსებობის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
ნავთობკომპანიების საქმე II
2018-05-10

საქართველოს სასამართლოების დავალების შესაბამისად, კონკურენციის სააგენტომ დაიწყო საქართველოს ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ბაზრის ხელახალი მოკვლევა. მოკვლევის შედეგად, ქვეყანაში მოქმედ 5 ყველაზე მსხვილ ნავთობკომპანიას დაუდგინდა დარღვევა, რაც გამოიხატებოდა ბაზრის გადანაწილებაში. ასევე, ხელახლა დადგინდა ცალკეული კომპანიის მიერ გაფორმებული ქველიცენზიისა და პარტნიორობის ხელშეკრულებაში ფასების ფიქსაციის ფაქტი. კომპანიებს ჯამში დაეკისრათ 3 მილიონ ლარამდე ჯარიმა, რომელიც გადახდილ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.

დოკუმენტის ნახვა
სასკოლო ავტობუსების საქმე
2017-06-23

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, საკუთარი ინციატივით დაიწყო მოკვლევა - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ტენდერში მონაწილე კომპანიებს (შპს „ვი-ქომი“, შპს „ნიში“, შპს „თაიმსერვისი“ და შპს „მაიჯიპიესი“) შორის შეთანხმებული პირობების არსებობის სავარაუდო ფაქტზე. მოკვლევის შედეგად, არ დადგინდა ამ კომპანიების მიერ ტენდერში შეთანხმებული პირობებით მონაწილეობის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
"გლობალაგროს" საქმე II
2016-01-25

კონკურენციის სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით დაიწყო მოკვლევა საქართველოს ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია „გლობალაგროს“ წევრების საბაზრო ქცევის შესაფასებლად. მოკვლევის საგანს წარმოადგენდა - ჰქონდა თუ არა ადგილი ასოციაციის წევრებს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებას. მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა „გლობალაგროს“ წევრების მხრიდან კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებაში მონაწილეობის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
საავტომობილო გაზის რეალიზატორთა საქმე
2015-10-30

ააიპ „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საზოგადობამ“ საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა განცხადება, რომელიც შეეხებოდა საავტომობილო გაზის რეალიზატორ კომპანიებს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების არსებობას. განმცხადებლის პოზიციით, დარღვევა გამოიხატებოდა კომპანიების მხრიდან საავტომობილო გაზის საცალო ფასის შეთანხმებულად დადგენაში. მოკვლევის შედეგად, არ დადასტურდა საავტომობილო გაზის ბაზარზე მოქმედ სუბიექტებს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების არსებობის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
საავიაციო ნავთის საქმე
2015-09-11

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით დაიწყო საქართველოს ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ბაზრის (ბენზინი დიზელი, ნავთი) მოკვლევა. აღნიშნული მოკვლევიდან ცალკე გამოიყო საავიაციო ნავთის, როგორც დამოუკიდებელი სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა. მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა საქართველოს საავიაციო ნავთის სასაქონლო ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების მიერ კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებაში მონაწილეობის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
ნავთობკომპანიების საქმე I
2015-07-14

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით დაიწყო საქართველოს ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა. მოკვლევის შედეგად დადგინდა ნავთობკომპანიების მიერ კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებაში მონაწილეობა, რაც გამოიხატებოდა ფასების ფიქსაციაში, ბაზრის განაწილებასა და ბაზრის შეზღუდვაში. შედეგად, სააგენტომ კომპანიებს ჯამში დააკისრა 55 მილიონ ლარამდე ჯარიმა. თუმცა, აღნიშნული გადაწყვეტილება სადავო საკითხის გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა ცნობილი სასამართლოების მიერ და სააგენტოს საქმე დაუბრუნდა ხელახლა განსახილველად. შესაბამისად, საქმეზე სააგენტოს მიერ მიღებულია ახალი გადაწყვეტილება.

დოკუმენტის ნახვა