საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
„ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ და შპს „მედკაპიტალის“ საქმე
2023-09-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების სექტორში დაგეგმილ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხება - შპს „ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ მიერ შპს „მედკაპიტალში“ შპს „პსპ ფარმას“ 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტოს მიერ მიღებული და დამუშავებული მასალის მიხედვით დადგინდა, რომ აღნიშნული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„დიპლომატ ჯორჯიას“ და „კანტის“ საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სწრაფი მოხმარების პროდუქტების (“FMCG”) სექტორში „დიპლომატ ჯორჯიასა“ და  “კანტის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ მიერ შპს „კანტის“ 75%-იანი წილის შეძენას. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა საკვები და სასმელი პროდუქტების იმპორტისა და საბითუმო ვაჭრობის, ასევე, სადისტრიბუციო მომსახურების ბაზარზე. სააგენტომ დაადგინა, რომ განხორციელებული კონცენტრაცია, კონკურენციის კანონმდებლობის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„თეთრი კვადრატი ისანში“ და „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, დეველოპერულ ბაზარზე, „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის და „თეთრი კვადრატი ისანში“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „თეთრი კვადრატი ისანის“ მიერ შპს „ანაგისგან“ შპს „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტომ შეაფასა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარი.  აღნიშნული ბაზრის მოცულობამ, 2022 წელს,   8 084 435 501 ლარი შეადგინა, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი(HHI) 61.41-ია, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად HHI 64,14-ია, ხოლო ინდექსის ცვლილება ΔHHI მიხედვით 2,73. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად, შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის ინდექსის არსებითად არ იცვლება და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
ფიზიკურ პირ თემურ ბოლქვაძის და „ლეგომეტალის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ თემურ ბოლქვაძეს მიერ შპს „ლეგომეტალის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის ბაზარზე, რომლის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 271,7 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 46, ბაზრის ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1 474,77, რაც საშუალოდ კონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.   სააგენტოს პოზიციით, განხორციელებული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„რონიკოს“ და „ართთაიმის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „რონიკოს“ მიერ  შპს „ართთაიმის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს პოზიციით,  შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არ ცვლის შესაბამისი ბაზრის სასაქონლო სტრუქტურას, და გამომდინარე აქედან, კონცენტრაცია  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ და „ფარმარეას“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ მიერ  შპს „ფარმარეას“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ შეაფასა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და მარაგ-ნაწილების პროდუქციული ბაზარი. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით საბითუმო ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 169.3 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 134, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით იმპორტის  მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 186,4 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 1175, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც ასევე დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და „სი ემ სის“ საქმე
2022-11-21

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და შპს „სი ემ სის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით დაგეგმილ კონცენტრაციასთან დაკავშირებით თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია სამშენებლო მასალების იმპორტის/ექსპორტის, სამშენებლო და არქიტექტურული მომსახურების ბაზრებს ეხება. სააგენტოს შეფასებით, შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია. კონცენტრაციის მონაწილე მხარეების, ასევე მათი ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილის გათვალისწინებით, დაგეგმილ კონცენტრაციას ბაზარზე არსებითი გავლენა არ ექვს და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" საქმე II
2022-10-20

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ შპს „იბერია სერვისის“ საკუთრებაში არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს შეფასებით, ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 906; HHI; კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 913. ქ. ბათუმში საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 130 320 ათასი ლიტრი; მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 37; მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 77; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1117; HHI კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 1140.

დოკუმენტის ნახვა
"სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" საქმე I
2022-08-24

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ 23 ეკონომიკური აგენტის საკუთრებაში არსებულ 32 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო ბაზარს. სააგენტოს შეფასებით, საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 868; HHI (ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსი) კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 924. შესაბამისი ბაზრის საცალო დონე დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ინდექსი იზრდება 56 ერთეულით, რაც არ წარმოადგენს არსებით ცვლილებას. უმნიშვნელოა კონცენტრაციის ინდექსის მოსალოდნელი ცვლილება ბაზრის იმპორტის დონეზეც.

დოკუმენტის ნახვა
"ევროპის უნივერსიტეტის" და "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის" საქმე
2022-08-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ევროპის უნივერსიტეტისა“ და ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. შპს „ევროპის უნივერსიტეტი“ მოქმედებს საგანმანათლებლო ბაზარზე, ხოლო ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი“ - სამედიცინო სერვისების მიწოდების ბაზარზე. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაციის დონე დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ბაზარზე - HHI 1290 და სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების ბაზარზე - HH 398. შესაბამისად, კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"ანაგის" და "ჯი თი სი თრეიდინგის" საქმე
2022-05-20

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ანაგის“ მიერ შპს „ჯი თი სი თრეიდინგის“ 50%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ანაგს“ და შპს „ჯი თი სი თრეიდინგს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"ჯეო ჰოსპიტალსის" და "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურის" საქმე
2022-04-15

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ მიერ შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურზე“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ დაადგინა, რომ შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს HHI ინდექსის არსებით ცვლილებას. დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. 


 
დოკუმენტის ნახვა
"ჯეოფაიფის" და "სიბელის" საქმე
2021-12-20

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ჯეოფაიფის“ მიერ შპს „სიბელის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია ეხებოდა გათბობისა და შესაბამისი წყალგაყვანილობის, მათთან დაკავშირებული სისტემების ბაზარს. სააგენტოს შეფასებით, 2020 წელს ბაზრის მოცულობამ შეადგინა 118 მილიონი ლარი; იმპორტი განახორციელა 240-მა ეკონომიკურმა აგენტმა; ბაზარზე კონცენტრაციის - ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსმა(HHI) შეადგინა 476 ერთეული - რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. შესაბამისად, სააგენტომ დაადგინა, რომ  აღნიშნული ბაზარი დაბალკონცენტრირებულია და განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს აღნიშული მაჩვენებლის არსებით ცვლილებას.


 

დოკუმენტის ნახვა
"ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანიისა" და "ლევორის" საქმე
2021-12-07

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანიის“ მიერ შპს „ლევორის“ 100% წილის მფლობელისაგან 44,995% წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს შეფასებით, მხარეები ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებენ სხვადასხვა შესაბამის ბაზრებზე და დაგეგმილი კონცენტრაცია ვერ მოახდენს გავლენას შესაბამისი ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსზე. შესაბამისად, სააგენტომ დაადგინა, რომ დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-სა და „ჩიპიტა ინდასთრიალ ქომერშიალ ქომფანი ეს. ეი.“-ს საქმე
2021-08-10

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ „მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-სა (Mondelez Nederland Services B.V.) და „ჩიპიტა ინდასთრიალ ქომერშიალ ქომფანი ეს. ეი.“-ს (Chipita Industrial and Commercial Company S.A.) კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს შეფასებით, განსახილველი სასაქონლო ბაზარი, HHI ინდექსის გათვალისწინებით, დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს აღნიშული მაჩვენებლის არსებით ცვლილებას. შესაბამისად, სააგენტომ დაადგინა, რომ კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. 


 
დოკუმენტის ნახვა
"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის" და „გნ კოს“საქმე
2020-08-24

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის“ და შპს „გნ კოს“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაცია ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია. კონცენტრაციის შეფასების მეთოდოლოგიით, ბაზრის მსხვილ მოთამაშეს სს „ევექსის ჰოსპიტალებს“ აკლდება შპს „გნ კო“ და მასთან დაკავშირებული მეწარმე სუბიექტების შემოსავლების მოცულობა, რაც ქმნის შესაბამის სასაქონლო ბაზარზე კონცენტრაციის შემცირების მოცემულობას.

დოკუმენტის ნახვა
"საქართველოს კაპიტალის" და "თბილისის მწვანე სკოლის" საქმე
2019-08-16

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „თბილისის მწვანე სკოლას“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „თბილისის მწვანე სკოლის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"საქართველოს კაპიტალის" და "ბაქსვუდის სკოლის" საქმე
2019-07-25

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"საქართველოს კაპიტალის", "ბრიტანულ-ქართული აკადემიის" და "ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის" საქმე
2019-06-19

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალს“, შპს „ბრიტანულ-ქართულ აკადემიასა“ და ა(ა)იპ „თბილისის ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლას“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „ბრიტანულ-ქართულ აკადემიის“ 70%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"საქართველოს კაპიტალის" და "მოტორსტარის" საქმე
2019-06-13

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „მოტორსტარს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „მოტორსტარის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა ავტოტრანსპორტის რემონტის (მომსახურების) და ავტონაწილების სასაქონლო ბაზრები, რომლებიც, თავის მხრივ, დაიყო ავტონაწილების იმპორტის, ავტონაწილებით საბითუმო ვაჭრობისა და ავტონაწილების საცალო რეალიზაციის, ასევე ავტოტრანსპორტის რემონტისა და მომსახურების საბაზრო დონეებად. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"ამერიტექის" და "სმაილის" საქმე
2018-07-06

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ამერიტექსა“ და შპს „სმაილს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიების მიერ ერთობლივი საწარმოს შექმნას. სააგენტომ შეისწავლა კომპიუტერული და მობილური ელექტროტექნიკის, საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზრები, ამ ბაზარზე მოქმედი სუბიექტები, კომპანიების წილები და ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"მედკაპიტალის" და "მედისონ ჰოლდინგის" საქმე
2018-06-08

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „მედკაპიტალსა“ და „მედისონ ჰოლდინგს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის თაობაზე, რაც გულისხმობდა შპს „მედკაპიტალის“ მიერ შპს „მედისონ ჰოლდინგის“ 100% წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ქალაქ თბილისის ამბულატორიული მომსახურების ბაზარი და შესწავლილ იქნა როგორც ამ ბაზარზე მოქმედი სუბიექტები, ისე კონცენტრაციას დაქვემდებარებული კომპანიების წილები და ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"ალტას" და "მეტრომარტის" საქმე
2017-12-04

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ალტასა“ და შპს „მეტრომარტს“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა შპს „ალტას“ მიერ შპს „მეტრომარტის“ 50% წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესწავლილ იქნა ელექტროსაქონლის იმპორტის, საცალო ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო საქონლისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების მომსახურებისა და რემონტის ბაზარები, ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტები და კონცენტრაციას დაქვემდებარებული კომპანიების წილები. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"ცემენტ ინვესტ ბი.ვის" და "ჰაიდელბერგ ცემენტის" საქმე
2017-10-06

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა ნიდერლანდებში რეგისტრირებული „ცემენტ ინვესტ ბი.ვისა“ და სვეტლანა ლამბრიანოვას, ასევე ნიდერლანდებში რეგისტრირებული „ჰაიდელბერგ ცემენტ სენტრალ იუროფ ისთ ჰოლდინგ ბი ვისთან“ და რობერტ ბეჟუაშვილთან დაგეგმილი კონცენტრაციის შეტყობინება. შესაბამისი ბაზრის შესწავლისა და კონცენტრაციის მოსალოდნელი ეფექტების შეფასების შემდეგ, სააგენტომ აღნიშნული კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია და გასცა დადებითი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა
"ჯიპისის" და "ეი-ბი-სი ფარმაციის" საქმე
2016-12-28

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „ჯიპისისა“ და სს „ეი-ბი-სი ფარმაციას“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „ჯიპისის“ მიერ სს „ეი-ბი-სი ფარმაციის“ აქციათა 100%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქციის რეალიზაციის ბაზარი, შესწავლილ იქნა ბაზარზე მოქმედი კომპანიებისა და კონცენტრაციას დაქვემდებარებული ეკონომიკური აგენტების წილები და ზოგადად, შესაბამის ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"ჯანდაცვის ჯგუფის" და "ჯიპისის" საქმე
2016-04-28

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფსა“ და სს „ჯიპისის“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ მიერ სს „ჯიპისის“ აქციათა 100%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებების, ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქციის რეალიზაციის და სამედიცინო სადაზღვევო მომსახურების ბაზარები. შესაბამის ბაზრებზე არსებული ვითარების შესწავლის შემდგომ, სააგენტომ დაგეგმილი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
"ალტას" და "ევროტექნიკს ჯორჯიას" საქმე
2016-03-07

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ალტასა“ და შპს „ევროტექნიკს ჯორჯიას“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიების მიერ ერთობლივი საწარმოს შექმნას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა კომპიუტერული და მობილური ელექტროტექნიკის, საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ელექტროტექნიკის მონტაჟთან დაკავშირებული მომსახურების ბაზარები. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
"სამედიცინო კორპორაცია ევექსის" და "გნ კოს" საქმე
2015-07-28

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა“ შემოიტანა შეტყობინება კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიის მიერ ფიზიკური პირების - გიორგი ინგოროყვასა და ნინო დარახველიძისგან შპს „გნ კოს“ წილთა 50%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების ბაზარები. ბაზარზე არსებული ვითარების შესწავლის შედეგად, სააგენტომ დაგეგმილი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია, თუმცა კომპანიას განხორციელებულ ოპერაციებთან დაკავშირებით ყოველწლიური ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულებაც დააკისრა.

დოკუმენტის ნახვა
"ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიას" და "თბილცემენტ გრუპის" საქმე
2015-06-09

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიამ“ შემოიტანა შეტყობინება კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიის მიერ შპს „თბილცემენტ გრუპის“ სასაქონლო ბეტონის წარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების (საოპერაციო აქტივების) შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ბეტონის ბაზარი, შესწავლილ იქნა ამ ბაზარზე არსებული ვითარება, კომპანიების წილები და აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა