საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
ფოთის საზღვაო ნავსადგურის საპორტო (სტივიდორული) მომსახურებისა და მასთან დაკავშირებული ბაზრების ex-post მონიტორინგი
2021-06-11

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ, ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან დაკავშირებული სატერმინალო კომპანიების 2016 წლის 8 ივნისის საჩივრის საფუძველზე, განახორციელა მოკვლევა სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ მხრიდან ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით (გადაწყვეტილება N04/91, 21.04.2017).


ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17(2) მუხლის შესაბამისად, მოკვლევის შემდგომ არსებული ვითარების შესწავლის მიზნით, მომზადდა ფოთის საზღვაო ნავსადგურის საპორტო (სტივიდორული) მომსახურებისა და მასთან დაკავშირებული ბაზრების ex-post მონიტორინგის ანგარიში.


 

დოკუმენტის ნახვა
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2017 წლის 5 სექტემბრის №04/248 და 2018 წლის 7 აგვისტოს №04/216 ბრძანებებით დამტკიცებული გადაწყვეტილების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასების ანგარიში
2021-03-26
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2015 წლის 22 აპრილის №45 ბრძანებით დამტკიცებული გადაწყვეტილების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასების ანგარიში
2021-03-24